Hướng dẫn từ Semalt về cách cạo các trang web nổi tiếng nhất từ Wikipedia

Các trang web động sử dụng các tệp robot.txt để điều chỉnh và kiểm soát mọi hoạt động cạo. Các trang web này được bảo vệ bởi các điều khoản và chính sách cào web để ngăn chặn các blogger và nhà tiếp thị cào trang web của họ. Đối với người mới bắt đầu, quét web là một quá trình thu thập dữ liệu từ các trang web và trang web và lưu sau đó lưu nó ở các định dạng có thể đọc được.

Lấy dữ liệu hữu ích từ các trang web động có thể là một nhiệm vụ nặng nề. Để đơn giản hóa quá trình trích xuất dữ liệu, quản trị web sử dụng robot để có được thông tin cần thiết càng nhanh càng tốt. Các trang web động bao gồm các chỉ thị 'cho phép' và 'không cho phép' cho robot biết nơi nào được phép cạo và nơi nào không được phép.

Quét các trang web nổi tiếng nhất từ Wikipedia

Hướng dẫn này bao gồm một nghiên cứu trường hợp được thực hiện bởi Brendan Bailey trên các trang web cạo từ Internet. Brendan bắt đầu bằng cách thu thập một danh sách các trang web mạnh nhất từ Wikipedia. Mục đích chính của Brendan là xác định các trang web mở để trích xuất dữ liệu web dựa trên các quy tắc robot.txt. Nếu bạn định cạo một trang web, hãy xem xét việc truy cập các điều khoản dịch vụ của trang web để tránh vi phạm bản quyền.

Quy tắc cạo các trang web động

Với các công cụ trích xuất dữ liệu web, việc quét trang web chỉ là vấn đề nhấp chuột. Phân tích chi tiết về cách Brendan Bailey phân loại các trang Wikipedia và các tiêu chí ông sử dụng được mô tả dưới đây:

Trộn

Theo nghiên cứu trường hợp của Brendan, hầu hết các trang web phổ biến có thể được nhóm thành Hỗn hợp. Trên biểu đồ hình tròn, các trang web có hỗn hợp các quy tắc chiếm 69%. Robot.txt của Google là một ví dụ tuyệt vời về robot.txt hỗn hợp.

Hoàn thành cho phép

Hoàn thành Cho phép, mặt khác, đánh dấu 8%. Trong ngữ cảnh này, Complete Cho phép có nghĩa là tệp robot.txt của trang web cung cấp quyền truy cập chương trình tự động để cạo toàn bộ trang web. SoundCloud là ví dụ tốt nhất để lấy. Các ví dụ khác về các trang web Complete Allow bao gồm:

 • fc2.comv
 • popads.net
 • uol.com
 • livejasmin.com
 • 360.cn

Không được thiết lập

Các trang web có "Không được đặt" chiếm 11% tổng số được trình bày trên biểu đồ. Không đặt có nghĩa là hai điều sau đây: hoặc các trang web thiếu tệp robot.txt hoặc các trang web thiếu các quy tắc cho "Tác nhân người dùng". Ví dụ về các trang web có tệp robot.txt là "Chưa được đặt" bao gồm:

 • Live.com
 • Jd.com
 • Cnzz.com

Không cho phép hoàn toàn

Hoàn thành các trang web không cho phép các chương trình tự động cào các trang web của họ. Linked In là một ví dụ tuyệt vời về các trang web Disallow hoàn chỉnh. Các ví dụ khác về Trang web Không cho phép Hoàn chỉnh bao gồm:

 • Naver.com
 • Facebook.com
 • Soso.com
 • Taobao.com
 • T.co

Quét web là giải pháp tốt nhất để trích xuất dữ liệu. Tuy nhiên, việc cào một số trang web động có thể khiến bạn gặp rắc rối lớn. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu thêm về tệp robot.txt và ngăn ngừa các sự cố có thể xảy ra trong tương lai.

send email